Religie-in-Cultuur: Digitaal tijdschrift 

Hoe is het gesteld met religie in deze tijd? Speelt religie eigenlijk nog wel een rol in de cultuur van moderne samenlevingen? Of  is religie vandaag de dag zoiets als een overblijfsel van oude tijden, een rest die opgeruimd zou moeten worden? Of  is er misschien iets waar van het cliché dat religie ‘terug’ is? Of  is dat andere cliché waar: dat religie  nooit weg is geweest? Immers, in elke cultuur, zijn altijd sporen van religie te vinden, dus ook in ons persoonlijke en sociale leven, in de politiek en in de hoge cultuur. Deze vragen, te omvattend voor één simpel antwoord, vormen de achtergrond van de beschouwingen, essays en artikelen die u voortaan in dit digitale tijdschriftje kunt vinden. 


In de vierde aflevering van deze vernieuwde website treft u drie beschouwingen aan over de betekenis van religie voor onze tijd.

We zijn verheugd dat de oproep aan onze lezers om zich in de discussie te mengen, is beantwoord met een bijdrage van FWCJ (Floris) van de Vooren (econoom/econometrist die schrijft over religie). In zijn artikel Religies zonder God stelt hij de intrigerende vraag of religie noodzakelijkerwijs transcendentie inhoudt.

Anton van Harskamp vervolgt zijn onderzoek naar de relatie tussen religie en geweld en richt zich op de mystiek, zo niet de kern van religie, dan toch een hoogst belangrijke vorm ervan: Van mystiek en geweld of Een eerste indruk van mystiek.

De bijdrage van Bart Voorsluis tenslotte handelt over het kwaad, zoals daarover wordt gesproken in het bekende verhaal uit Genesis over de zogeheten zondeval. Hij vergelijkt de visie van de filosoof Paul Ricoeur met een exegese door de zogeheten Amsterdams School: Unde malum? Twee beschouwingen over het kwaad volgens Genesis.


Religies zonder God

Van Mystiek en Geweld

Unde malum?N.B. In het Archief treft de lezer de teksten uit eerdere afleveringen van dit digitale tijdschrift, maar ook enkele al eerder en elders geplaatste teksten over in het bijzonder ‘het geweld van nieuwe religiositeit’.
REDACTIE: Anton van Harskamp, Bart Voorsluis

Reacties en bijdragen naarreligie.en.cultuur@gmail.com