Colofon

WWW.RELIGIE-IN-CULTUUR.NL

Op 1 mei 2013 is de website Religie-in-Cultuur de lucht ingegaan. Deze website is te zien als een internettijdschrift en bevat essays, artikelen en besprekingen over religie als factor in de cultuur. Het belang van de website ligt in deze grondgedachte: hoe seculier een cultuur ook moge zijn, religie blijft!

Het ‘digitale tijdschrift’ www.religie-in-cultuur.nl verschijnt ongeveer drie keer per jaar met nieuwe artikelen

REDACTIE: Anton van Harskamp en Bart Voorsluis

U kunt ‘meeschrijven’! Wat u kunt doen:

1. Schrijf over de rol van religie in politiek, kunst, economie, het sociale leven …etc.

2 Schrijf inhoudelijk, beschouwelijk en betrokken.

3. Schrijf niet in soundbites. De bijdragen mogen diepgang hebben, en lengte

(minimaal 2000, maximaal 5000 woorden).

4. Laat uw bijdrage vergezeld gaan van een korte samenvatting en een aantal sleutelwoorden

5. Stuur uw bijdrage naar: religie.en.cultuur@gmail.com